top of page
48.131678, 17.123510

48.131678, 17.123510

material basic in Bučina Eko 2017

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava Central Bus Station Bratislava

48.147072, 17.130507

48.147072, 17.130507

Autobusová stanica Mlynské Nivy Central Bus Station Bratislava

material basic studio

material basic studio

2 benches made from the poplar tree from Central Bus Station in Bratislava

48.131678, 17.123510

48.131678, 17.123510

material basic in Bučina Eko 2017

48.131678, 17.123510

48.131678, 17.123510

material basic in Bučina Eko 2017

48.131678, 17.123510

48.131678, 17.123510

material basic in Bučina Eko 2017

48.203051, 17.037272

48.203051, 17.037272

48.07542, 17.07248

48.07542, 17.07248

material basic in Bučina Eko 2017

48.150496, 17.107182

48.150496, 17.107182

Presidential Garden Bratislava 2015

48.150496, 17.107182

48.150496, 17.107182

Presidential Garden Bratislava 2015

48.150496, 17.107182

48.150496, 17.107182

Presidential Garden Bratislava 2015

48.150496, 17.107182

48.150496, 17.107182

Presidential Garden Bratislava 2015

48.150496, 17.107182

48.150496, 17.107182

Presidential Garden Bratislava 2015

48.150496, 17.107182

48.150496, 17.107182

Presidential garden Bratislava 2015

48.150796, 17.107539

48.150796, 17.107539

Presidential Garden Bratislava 2015

48.150214, 17.108946

48.150214, 17.108946

Presidential Garden Bratislava 2015

48.150214, 17.108946

48.150214, 17.108946

Presidential Garden Bratislava 2015

48.150214, 17.108946

48.150214, 17.108946

Presidential Garden Bratislava 2015

material basic 2015

material basic 2015

topoľ, pagaštan konský z Prezidentskej záhrady v Bratislave poplar , horse-chestnut from Presidential Garden in Bratislava

material basic 2015

material basic 2015

topoľ, pagaštan konský poplar , horse-chestnut

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68

2013 kolekcia N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68 foto Peter Čintalan

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68

2013

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68

2013

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68

2013

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68,

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68,

2013

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68

2013

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68

2013

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68

2013

N 48° 17 43.31  E 16°57 34.68

N 48° 17 43.31 E 16°57 34.68

2013

material basic

material basic

2013 foto Peter Čintalan

material basic

material basic

2013 foto Peter Čintalan

material basic

material basic

2013 foto Peter Čintalan

N 48°14'19.23 E 16° 56 55.01

N 48°14'19.23 E 16° 56 55.01

2013 foto Peter Čintalan

N 48°14' 19.23 E16° 56' 55.01

N 48°14' 19.23 E16° 56' 55.01

2013 foto Peter Čintalan

material basic 2013

material basic 2013

byt PAR, 2013, projekt gutgut foto Peter Čintalan flat PAR, 2013, project by gutgut photo by Peter Čintalan

material basic kolekcia 2013

material basic kolekcia 2013

byt PAR, 2013, projekt gutgut flat PAR, 2013, project by gutgut

48.203901, 17.045908

48.203901, 17.045908

2013 foto Peter Čintalan

48.165820, 16.996984

48.165820, 16.996984

2014 kolekcia N 48°16 58 91, E 16° 99 69 86 foto Peter Čintalan

48.165820, 16.996984

48.165820, 16.996984

2014

48.165820, 16.996984

48.165820, 16.996984

2014

material_basic_photo_cintalan_2000px-03

material_basic_photo_cintalan_2000px-03

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013 kolekcia N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01 foto Peter Čintalan

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

N 48° 12'12.73 E 17° 01' 55.01

2013

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5

material basic lavica s opierkou na obúvanie topánok,140 x 40 x 40 cm, topoľ, 2015 material basic bench with a special rest for putting on shoes, 140 x 40 x 40 cm, poplar, 2015

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5

material basic lavica s opierkou na obúvanie topánok,140 x 40 x 40 cm, topoľ, 2015 material basic bench with a special rest for putting on shoes, 140 x 40 x 40 cm, poplar, 2015

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5

material basic lavica s opierkou na obúvanie topánok,140 x 40 x 40 cm, topoľ, 2015 material basic bench with a special rest for putting on shoes, 140 x 40 x 40 cm, poplar, 2015

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5

material basic lavica s opierkou na obúvanie topánok,140 x 40 x 40 cm, topoľ, 2015 material basic bench with a special rest for putting on shoes, 140 x 40 x 40 cm, poplar, 2015

material basic 2014

material basic 2014

topoľ poplar

material basic 2014

material basic 2014

topoľ poplar

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5,

N 48° 09 01.1 E° 017 06 32.5,

material basic, 65 x 46 x 38 cm, konferenčný stolík, príručný stolík na kolieskach a pod., čierny topoľ 2015 material basic, 65 x 46 x 38 cm, coffee table/ stool/ side table on castersetc., black poplar, 2015

material basic 2014

material basic 2014

topoľ poplar

material basic 2014

material basic 2014

topoľ poplar

material basic 2014

material basic 2014

topoľ poplar

material basic 2014

material basic 2014

topoľ poplar

material basic 2013

material basic 2013

material basic 2013

material basic 2013

N 48° 13 15 61, E 17° 18 10 25

N 48° 13 15 61, E 17° 18 10 25

2014 kolekcia N 48° 13 15 61, E 17° 18 10 25 foto Peter Čintalan

N 48°13 15 61, E 17° 18 10 25

N 48°13 15 61, E 17° 18 10 25

2014 foto Peter Čintalan

N 48° 08' 38.50 E 17° 08' 29.01,

N 48° 08' 38.50 E 17° 08' 29.01,

2013 foto Peter Čintalan

bottom of page