top of page

MgrA Richard Seneši

* 1981 Bratislava

 

Sochár Richard Seneši študoval v rokoch 2003 - 2009 v sochárskych, dizajnérskych a architektonických ateliéroch na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a štúdium sochy absolvoval v roku 2011 u Jaroslava Rónu na Akademii výtvarných umění v Prahe. 

Venuje sa voľnej tvorbe, produktovému a interiérovému dizajnu a takisto navrhuje a realizuje priestorové riešenia výstav a spoločensko-kultúrnych podujatí.

 

So svojou voľnou tvorbou sa Richard Seneši prezentoval napríklad na výstavách Visual Inspiration and Personal Quests v Moskve, Rige, Talline a Tampere v roku 2014, Sochařská škola J. Róny v Prahe v roku 2011, VŠVU-up-(to)-date - výberovej výstave k 60. výročiu VŠVU v Bratislave v roku 2009, Panteon - hrdinovia a anti-pomníky v Bratislave v roku 2006 a iných. Zúčastnil sa Medzinárodného sochárskeho sympózia v Oronsku so sprievodnou výstavou v poľskej Lodži v roku 2007 a niekoľkých Medzinárodných sochárskych sympózií v Osrblí. V súťaži vyhlásenej Lesmi Slovenskej republiky, š.p. o návrh „Pamätníka J. Dekreta Matejovie“ vyhral prvú cenu a pomník realizoval v Banskej Bystrici.

 

Dizajnérska tvorba Richarda Senešiho bola vybratá na medzinárodnú výstavu dizajnu BIO 20 Ljublana, Slovinsko v roku 2006 a výstavu Dizajn na cestách v galérii Slovenského centra dizajnu - Satelit v roku 2007. 

 

V súčasnosti sa do popredia dostal jeho dizajnérsky produkt material basic, ktorý odráža autorovo environmentálne cítenie a apeluje na obnovenie vzťahu dnešného človeka s prírodou v krajine i meste. Material basic sa zúčastnil výberových festivalov Dizajn víkend 2012 a Bratislava Design Week 2014, výstavy Parter Gallery - sprievodnej akcie festivalu Dni architektúry a dizajnu v Bratislave 2015 a tematickej výstavy Paradoxy - dizajn a architektúra v galérii Slovenského centra dizajnu v roku 2015.

V roku 2016 sa material basic stal súčasťou reprezentatívneho výberu v rámci putovnej výstavy Dialogs SK - Small and Larger Topics in Slovak Design organizovanej pri príležitosti Slovenského predsedníctva EU. Videli ho diváci v Berlíe, Madride, Londýne, Viedni a Varšave. V tom istom roku bol vybratý aj pre výstavu Central Values – Common Heritage in Central European Contemporary Design 2016 in Budapest.

Kolekcia material basic 2014/2015 bola vybratá aj na výstavu Fórum dizajnu na Veľtrhu nábytku a bývania v Nitre, v rámci ktorej vyhrala Cenu Fóra dizajnu 2015.

bottom of page