top of page

Material basic sú multifunkčné predmety do interiéru, charakteristické minimalistickými formami, ktoré nechávajú vyznieť materiál v jeho prirodzenej podobe. Sú variované rozmermi, od subtilných kusov až po masívne, sú mobilné a adaptabilné na každé prostredie. Podľa potreby môžu slúžiť na sedenie alebo ako podstavce rôzneho druhu, plnia účel konferenčného či odkladacieho stolíka, taburetky, ale napríklad aj schodíka do vane. Menšie kusy poslúžia ako príručné pracovné podložky. Kolekciu dopĺňajú svietidlá, materiálom korešpondujúce s nábytkovými kusmi, no charakteristické nepravidelnými, zdanlivo náhodnými formami hoblín. Chvejivý efekt svetla, prenikajúceho pomedzi i cez hobliny, vytvára podmanivý kontrast voči minimalistickým formám nábytkových predmetov.

 

Každý kus z kolekcie material basic je vyrobený z pňa konkrétneho stromu, zanechaného po vyrúbaní v krajine či meste. Nie je to len kus dreva, ktorý si človek donesie do svojho interiéru, je to predstava stromu, z ktorého je vyrobený. K miestu jeho pôvodu odkazujú vyrazené gps súradnice a tak sa jeho majiteľ môže vybrať na dané miesto a sám vidieť stopu pôvodného stromu, respektíve stopu po odpílení svojho material basic. Vidí prostredie, v ktorom strom rástol, pochopí (alebo aj nie) dôvod, prečo bol vyrúbaný.
Koncept material basic tvorí dôležitú súčasť hodnoty každého kusu a robí ho jedinečným v porovnaní s inými interiérovými predmetmi. Človek si nekupuje "iba" predmet, ktorý bol vyrobený, aby slúžil. Kupuje si predmet s minulosťou, "živý" materiál s vlastným osudom.

 

Estetika dizajnérskych kusov z kolekcie material basic vychádza z charakteristických vlastností dreva a základných možností jeho opracovania. Prvá séria kolekcie bola vyrobená z topoľa s typickým mäkkým, suchým drevom, ktoré pri dotyku evokuje pocit tepla a ako opracované prekvapí neobyčajnou jemnosťou a ľahkosťou. U niektorých drevených masívov z kolekcie sú výtvarne zhodnotené aj kazy, spôsobené hubou ohnivec alebo iné deformácie či "rany" prírodného materiálu. Každý kus tak vyniká jedinečnou textúrou i farebnosťou dreva. 
Neodmysliteľnými faktormi konceptu material basic je efektivita produkcie a ekologický prístup k materiálovým zdrojom. Na výrobu je využitý zostatkový materiál, respektíve pne a nevyužité časti stromov zničených kalamitami, či stromy padajúce za obeť výstavbe.

 

dizajn - Richard Seneši

 

 

material basic je víťazom Ceny Fóra dizajnu 2015

 

 

Material basic is a collection of multifunctional interior objects. It is characterized by minimalistic forms, which bring out the material in its natural form. Due to the sensitive processing, these objects are in harmony with every environment, private or public. Their sizes as well as their bases (wheel, bolsters) vary. They can be used for sitting, as socles of various kind, small tables, taborets but also as a stairway to a bathtub. Smaller pieces may serve as portable bases.


Every piece in the material basic collection is created from trunks of trees left after being cut down. Therefore, these are not random pieces of wood, that people bring into their interior. They are connected to the notion of a particular tree, from which they were created. Also, they are related to their place of origin physically: the GPS coordinates of the original location of the trees are engraved into the material. Consequently, the new owner can go to the actual place of origin of the piece and look at the remnants of the tree it was made from. This way, he or she experiences the environment the tree had grown in and can understand (or not) the reason why it was cut down. 
 

The part of the concept of material basic is the notion of the genuine value of every single piece in the collection. This makes it different from other interior objects. A customer does not buy 'only' an object, that should serve him. He buys an object with a past, a living material with its own history. 
 

The aesthetics of material basic relate to the characteristic attributes of wood and its manufacturing possibilities. The first collection was created from a poplar tree with its typical soft, dry wood, which evokes warmth and surprises by its lightness. Some objects from the collection also have defects or imperfections, created by tree fungus or other natural causes. Therefore, every piece has a unique colour and texture.
An essential part of the material basic concept is the effectivity of production and an ecological approach to the natural and material resources. For the production, residual material is used: tree stubs and tree parts destroyed by the calamities or cut down due to construction. 

 

design - Richard Seneši

material basic is the winner of the Design Forum Prize 2015

bottom of page